องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
  ตรวจวัดอุณภูมิก่อนขึ้น-ลงสำนักงาน เเละล้างมือด้วยเ...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบปร...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 82]
 
  ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่สำนักงา...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 81]
 
  จุดตรวจร่วมบริการคัดกรองโควิด 19 (อบต.เขวาไร่) **ช...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 134]
 
  สำรวจความต้องการอาหารกลางวันช่วงปิดภาคเรียน **กองก...[วันที่ 2020-05-22][ผู้อ่าน 82]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว *สมัยสามัญที...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว *รวมใจไทยปลู...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 142]
 
  ทำลายบัตรเลือกตั้ง ***1/พ.ค/63[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 107]
 
  การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ **กองคลัง[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมเเผนปฎิบัติกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมวาตภัย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย *สำนักป...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 96]
 
  กีฬาวันท้องถิ่นไทย 16-18 มีนาคม 2563[วันที่ 2020-03-17][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42