องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ณ ศาลาประชาคม บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีดา ชื่นชม รองนายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ส อบต. เจ้าหน้าที่ รพ สต.บ้านหนองผือ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือส่งเสริมผู้สูงอายุสร้างความสมดุลของร่างกาย เป็นกิจกรรมเหมาะสมทั้งในด้านอารมณ์ สังคม และการดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่ดี ณ ศาลาประชาคม บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2023-11-28
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-13
2023-11-12