องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอาชีพแก่ราษฎร หัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตน้ำมันหอมระเหยและเปรย์สมุนไพรไล่ยุง”


วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว คณะผู้บริหาร ส อบต. ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรม โครงการฝึกอาชีพแก่ราษฎร หัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตน้ำมันหอมระเหยและเปรย์สมุนไพรไล่ยุง” ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2023-11-28
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-19
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-13
2023-11-12