องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัวได้มอบหมายให้รองนายก อบต.หนองบัว นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษาเเละคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณเเม่สุภีร์ มณที ณ วัดเกษมสุขาราม บ้านคุยเชือก 2/พ.ค/65


2022-07-10
2022-07-09
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05
2022-07-04
2022-07-03
2022-07-02
2022-07-01