องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
 


กองช่างทำการออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน บ้านโนนหินเเห่ ม.6 บ้านหนองปลาเข็ง ม.7 บ้านหนองปลาเข็ง ม.8 บ้านคุยเชือก ม.9 จำนวน 5 จุด 29/มิ.ย/65


2022-08-13
2022-08-12
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-08
2022-08-07
2022-08-06
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03