องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับฟังความคิดเห็ฯของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]163
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว การขึ้นบัญชีผูํสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามถารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]181
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องผลคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]167
44 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร และ ผช.พนักงานสาธารณสุข [ 28 ธ.ค. 2561 ]159
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]141
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องผลการสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]156
47 การรับขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]154
48 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน [ 17 ธ.ค. 2561 ]161
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]157
50 ประกาศสอบคัดเลือกและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 พ.ย. 2561 ]160
51 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล และแบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 และ ทส.2) [ 4 ก.ย. 2561 ]124
52 คู่มือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 10 เม.ย. 2561 ]141
53 แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค [ 13 มี.ค. 2561 ]118
54 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 16 ม.ค. 2561 ]158
55 ส่งรายงานผลการดำเนินการป้องกันแล้วลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]166
56 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA [ 19 มิ.ย. 2560 ]174
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2559 ]171
58 สรุปกระบวนงานการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 31 พ.ค. 2559 ]171
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 30 พ.ค. 2559 ]165
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวการรับสมัครบุคคลทั่วไปเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตำเเหน่ง ปี 2559 [ 12 พ.ค. 2559 ]169
 
|1|2หน้า 3|4