องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 24 ก.พ. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
3 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2565 ]3
4 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 [ 6 ธ.ค. 2565 ]3
5 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
6 2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]3
7 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]2
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]5
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 [ 18 ส.ค. 2565 ]10
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 [ 15 ส.ค. 2565 ]4
11 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 5 ส.ค. 2565 ]5
12 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 [ 3 ส.ค. 2565 ]3
13 หนังสือเรียกประชุมสภา ฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 3 ส.ค. 2565 ]6
14 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2565 ]59
15 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]55
16 เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 26 มิ.ย. 2565 ]57
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2564 [ 24 มิ.ย. 2565 ]61
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2565 ]57
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]56
20 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 26 พ.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2