องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    เอกสารประกอบ ายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ