องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ