องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ