องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562-2564 (ฉบับปรับปรุง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ