องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ