องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ