องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ ๑ (ครึ่งปีแรก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ