องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ