องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านกอก หมู่ที่ 2

    รายละเอียดข่าว

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านกอก หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านกอก หมู่ที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ