องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ