องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ