องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
   “ชาวอำเภอโกสุมพิสัยร่วมปกป้องและถวายกำลังใจ” แด่ ...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สม...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเเข่งขันกีฬาต...[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการรณรงค์เเละอบรมการคัดเเยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมรับฟังเเละยื่นหนังสือกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรือ...[วันที่ 2024-02-04][ผู้อ่าน 5]
 
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนเเก่น ออกต...[วันที่ 2024-02-03][ผู้อ่าน 6]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มอบหมายให้กองช่างด...[วันที่ 2024-02-02][ผู้อ่าน 6]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้มอบหมายให้กองช่างด...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กั...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ พัฒนาสู่การเป็นสถานที...[วันที่ 2024-01-30][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อสนับสนุนให้ประชา...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 4]
 
  กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บ้านหนองผือ ห...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 6]