องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2567 ]7
2 เเบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 31 ม.ค. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่กินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส ๑ ) [ 31 ม.ค. 2566 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]7
8 เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 พ.ย. 2565 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]178
10 เเผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำเดือนมีนาคม [ 17 มี.ค. 2559 ]366