องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]25
2 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]11
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
4 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]40
6 แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]48
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ [ 20 ต.ค. 2563 ]187
8 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]218
9 ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]166
10 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]170
11 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]187
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]184
13 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]157
14 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]175
15 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.หนองบัว [ 7 ม.ค. 2562 ]224
16 คำสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]222
17 ภาพกิจกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 6 พ.ย. 2561 ]312