องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
องค์ความรู้ (KM)


รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ