องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
องค์ความรู้ (KM)


การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM-Knowledge Manegment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM-Knowledge Manegment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (KM-Knowledge Manegment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ