องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ

เรื่องประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง