องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายประจำ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายประจำ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ