องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง