องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ