องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน


ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง ความเดือดร้อนของราษฎรในหมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ