องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ