องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ