องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ