องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ