องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ