องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินเเผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินเเผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
บันทึก ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินเเผ่นดินรับรอง
รายงานของผู้สอบบัญชีเเละรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ