องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่ิอผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน มีนาคม 2567 ตามระเบียบฯข้อ 9

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่ิอผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน มีนาคม 2567 ตามระเบียบฯข้อ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ