องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

** ติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 043-029716    เอกสารประกอบ

เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
ภาพ
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ