องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ