องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา [ 25 ก.ค. 2560 ]330
42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย ถึง บ้านโนนหินเเห่ [ 18 ก.ค. 2560 ]293
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขที่ 5 / 2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา [ 18 ก.ค. 2560 ]286
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำชนิดรางวี บ้านกอก หมู่ที่ 2 [ 18 ก.ค. 2560 ]315
45 โครงการซ่อมเเซมสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุยเเพง [ 17 ก.ค. 2560 ]282
46 โครงการปรับปรุงทางลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร บ้านคุยเชือก-บ้านหนองปลาเข็ง [ 17 ก.ค. 2560 ]272
47 ประกาศโครงการขยายเขตระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านหนองผือ ม.1 [ 26 มิ.ย. 2560 ]270
48 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สรุปเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 19 มิ.ย. 2560 ]269
49 ายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาการประมูล จ้างเหมาก่อสร้างระบบ ประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มิ.ย. 2560 ]344
50 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเมืองน้อย ม.5 [ 2 มี.ค. 2559 ]273
51 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7 เเละ 8 [ 2 มี.ค. 2559 ]259
52 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2559 ]262
53 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินเเห่ หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2559 ]261
54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเเพง หมู่ที่ 4 [ 2 มี.ค. 2559 ]252
55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3 [ 2 มี.ค. 2559 ]300
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 25 ม.ค. 2559 ]264
 
|1|2หน้า 3