องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
องค์ความรู้ (KM)


รายงานการจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment) เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

รายงานการจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment) เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment) เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ