องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ส่วนที่ 1-8
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ( ภาระค่าใช้จ่ายและประโยชน์ตอบแทนอื่น )
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง)
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ