องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอยกเลิก ประกาศยกเลิกการประประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2,1,10 สายทางเลียบคลองชลประทาน 9R ตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยกทางหลวง 2391 (บึงโง้ง) - ประปา หมู่ที่ 6 ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]3
3 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 157/2566 เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงทางลำเลียงพืชผลผลิตทางการเกษตร ม.6 จากนานายดำรง กฤษคม ถึงนานางสุนีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]7
4 คำสั้่ง อบต.หนองบัว ที่ 158/2566 เรื่อง เเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน สายตรง 9R-LMC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]5
5 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 159/2566 เรื่อง เเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เเบบรางยู) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]6
6 คำสั่ง อบต.หนองบัว ที่ 160/2566 เรื่องเเต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เเละผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เเบบรางยู) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2566 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านคุยแพง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางจากซอยบ้านนายสุปัน สีจุลลา ถึงพนังกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2566 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4,5,6,7,8 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]4
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเเยกทาง 2391 บึงโง้ง - ประปา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 24 พ.ค. 2566 ]1
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ 2 ,1 ,10 สายทาง เลียบคลองชลประทาน ๙R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเเพง - บ้านคุยเชือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2566 ]3
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 20 ก.ค. 2563 ]267
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ก.ค. 2563 ]247
18 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ - บ้านดอนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2563 ]316
19 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ-บ้านดอนโพธิ์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 เม.ย. 2563 ]323
20 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร่างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ - บ้านดอนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) [ 25 มี.ค. 2563 ]305
 
หน้า 1|2|3