องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2563 ]152
102 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]143
103 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 2 ธ.ค. 2562 ]151
104 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]274
105 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งต้้งเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]318
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน [ 22 ส.ค. 2562 ]282
107 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]271
108 การประเมินประสิทะิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local perfornance assessment lpa [ 1 ก.ค. 2562 ]280
109 การออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]270
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เเผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ) [ 10 มิ.ย. 2562 ]281
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]323
112 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2562 ]305
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 มี.ค. 2562 ]293
114 โครงการฝึกอาชีพเเก่ราษฎร **การเเปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก (21-22 มีนาคม 2562 ) [ 25 มี.ค. 2562 ]331
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้ [ 20 มี.ค. 2562 ]351
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 7 ก.พ. 2562 ]283
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับฟังความคิดเห็ฯของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]324
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว การขึ้นบัญชีผูํสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามถารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]299
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องผลคะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]295
120 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร และ ผช.พนักงานสาธารณสุข [ 28 ธ.ค. 2561 ]328
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7