องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 [ 12 พ.ค. 2565 ]15
22 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 6 พ.ค. 2565 ]15
23 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 [ 3 พ.ค. 2565 ]11
24 หนังสือเรียกประชุมสภา ฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 3 พ.ค. 2565 ]11
25 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 [ 13 ม.ค. 2565 ]12
26 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัว ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]14
27 หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]10
28 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]13
29 ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]13
30 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]11
31 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]179
32 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 /2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]176
33 สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]186
34 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]301
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองบัว สมัยสามัญที่ 3 ครั้ง 3/2559 [ 6 พ.ย. 2561 ]397
 
|1หน้า 2