องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขตพื้นที่หมู่ที่ 1-10 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10- 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป) [ 3 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ตามระเบียบฯข้อ 9 [ 1 พ.ค. 2567 ]2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน เมษายน 2567 ตามระเบียบฯข้อ 9 [ 1 เม.ย. 2567 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือนมีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป) [ 1 เม.ย. 2567 ]7
8 รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี 2567 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2567 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินเเผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]17
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป) [ 28 ก.พ. 2567 ]9
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่ิอผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน มีนาคม 2567 ตามระเบียบฯข้อ 9 [ 28 ก.พ. 2567 ]6
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (เพิ่มเติม)ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ฯเเละประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนมกราคม [ 2 ก.พ. 2567 ]10
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2567 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2567 ]5
15 เเบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 31 ม.ค. 2567 ]10
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่กินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]10
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 (เดือนกุมภาพันธ์2567) [ 30 ม.ค. 2567 ]8
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2567 ]16
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 18 ม.ค. 2567 ]10
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9