องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (เพิ่มเติม)ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ฯเเละประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนมกราคม [ 2 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 31 ม.ค. 2567 ]0
4 เเบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 31 ม.ค. 2567 ]0
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่กินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]0
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 (เดือนกุมภาพันธ์2567) [ 30 ม.ค. 2567 ]1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 18 ม.ค. 2567 ]6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]21
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามาารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ค )สอบสัมภาษณ์ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]7
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาค ก.)เเละภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง(ภาค ข.) [ 15 ธ.ค. 2566 ]7
13 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป) [ 29 พ.ย. 2566 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตามระเบียบฯข้อ9 [ 29 พ.ย. 2566 ]2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]2
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]4
17 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]7
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566) [ 31 ต.ค. 2566 ]17
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ อบต.หนองบัว พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]21
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8