องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 (เดือนกุมภาพันธ์2567) [ 30 ม.ค. 2567 ]10
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ม.ค. 2567 ]17
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กฏกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 18 ม.ค. 2567 ]12
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]14
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำเเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]27
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามาารถเฉพาะตำเเหน่ง (ภาค ค )สอบสัมภาษณ์ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ภาค ก.)เเละภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำเเหน่ง(ภาค ข.) [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
28 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป) [ 29 พ.ย. 2566 ]11
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน ธันวาคม 2566 ตามระเบียบฯข้อ9 [ 29 พ.ย. 2566 ]8
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]5
31 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
32 ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]12
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤศจิกายน 2566) [ 31 ต.ค. 2566 ]23
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ อบต.หนองบัว พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]26
35 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ต.ค. 2566 ]24
36 ประกาศเรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลอดบุรี่ [ 18 ต.ค. 2566 ]1
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]24
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2,1,10 สายทางเลียบคลองประทาน 9R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2566 ]25
39 สำเนาคำสั่งเเต่งตั้งเเละมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2566 ]27
40 สำเนานโยบายการตรวจสอบภายใน [ 27 ก.ย. 2566 ]27
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9