องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 177 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2566 ]43
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 6 มิ.ย. 2566 ]30
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง คนงานประจำรถขยะ (เเทนตำเเหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]33
64 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]22
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เเละกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบเเข่งขัน [ 18 พ.ค. 2566 ]22
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำเเหน่งคนงานประจำรถขยะ (เเทนตำเเหน่งว่าง) จำนวน 1 อัตรา [ 2 พ.ค. 2566 ]28
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินเเผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]26
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 9 มี.ค. 2566 ]45
69 โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 2 มี.ค. 2566 ]33
70 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบัว กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]38
71 แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]38
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ตำเเหน่งสายงานผู้บริหารว่าง [ 19 ม.ค. 2566 ]39
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่าง [ 19 ม.ค. 2566 ]44
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2566 ]33
75 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 9 ม.ค. 2566 ]35
76 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]34
77 เเผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2568 [ 18 ต.ค. 2565 ]49
78 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( Audit plan) [ 17 ต.ค. 2565 ]61
79 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2565 ]52
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2565 ]79
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9