องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 19 ก.ย. 2565 ]63
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]62
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 18 ก.ย. 2565 ]58
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]57
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 17 ก.ย. 2565 ]57
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]55
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการเเละอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ย. 2565 ]62
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว [ 12 ก.ย. 2565 ]62
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่องปรับปรุงเเผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2565 ]64
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปลอดบุหรี่ [ 31 ส.ค. 2565 ]13
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่เเละกำหนดเขตสูบบุรี่ในเขตปลอดบุรี่ [ 31 ส.ค. 2565 ]16
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ ตำบลหนองบัว [ 28 ส.ค. 2565 ]16
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง มาตรการลดใช้โฟมในสำนักงาน [ 6 พ.ค. 2565 ]15
94 เเผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]114
95 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักจ้าง (สำเนาประกาศ อบต.หนองบอน) [ 30 มี.ค. 2565 ]124
96 ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้เเอบอ้างสถาบันเบื้องสูง เเละเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบเเทนสูง [ 29 มี.ค. 2565 ]164
97 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย [ 28 มี.ค. 2565 ]112
98 เอกสารประชาสัมพันธ์กองช่างเรื่องข้อเเนะนำเพื่อการขุดบ่อ อนุญาต/ก่อสร้าง/ดัดเเปลง/รื้อถอนอาคาร [ 11 มี.ค. 2565 ]185
99 เอกสารประชาสัมพันธ์กองช่างเรื่องการรับเเจ้งขุดดิน ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินเเละถมดิน พ.ศ.2543 [ 10 มี.ค. 2565 ]131
100 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]135
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9