องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]0
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]23
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 มิ.ย. 2563 ]22
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]19
5 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-61 [ 12 พ.ค. 2563 ]14
6 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-62 [ 12 พ.ค. 2563 ]16
7 แผนการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล-ลูกจ้างประจำ-พนักงานครูและพนักงานจ้าง-ประจำปี-63 [ 12 พ.ค. 2563 ]16
8 ว5129 ประกาศโครงสร้าง อบต. ฉบับที่ 2 [ 26 มี.ค. 2563 ]16
9 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 ก.พ. 2563 ]15
10 รายงานติดตามประเมินผลแผนต่อนายก อบต [ 2 ต.ค. 2561 ]16
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ [ 4 ม.ค. 2561 ]16
12 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]15
13 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) [ 27 ธ.ค. 2560 ]17
14 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 27 ธ.ค. 2560 ]16
15 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-พ.ศ.-2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]20
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเเละลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 23 พ.ย. 2559 ]113