องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 16 ต.ค. 2562 ]68
42 คำสั่งมอบอำนาจให้ พนง.ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 16 ต.ค. 2562 ]65
43 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 16 ต.ค. 2562 ]65
44 คำสั่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร [ 16 ต.ค. 2562 ]65
45 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]65
46 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]53
47 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]56
48 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]55
49 รายงานติดตามประเมินผลแผนต่อนายก อบต [ 2 ต.ค. 2561 ]123
50 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ [ 4 ม.ค. 2561 ]132
51 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ม.ค. 2561 ]128
52 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร (Khowledge Managemet : KM) [ 27 ธ.ค. 2560 ]135
53 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-พ.ศ.-2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]140
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูเเละลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 23 พ.ย. 2559 ]232
 
|1|2หน้า 3