องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuaks.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ พนง.ส่วนตำตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]61
102 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงาน ภายในกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]61
103 คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]59
104 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]59
105 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]59
106 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]60
107 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]58
108 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 พ.ย. 2563 ]59
109 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 พ.ย. 2563 ]62
110 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]61
111 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 พ.ย. 2563 ]63
112 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของกองส่งเสริมการเกษตร [ 2 พ.ย. 2563 ]57
113 คำสั่งกำหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติห้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในระดับองค์กร [ 2 พ.ย. 2563 ]59
114 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]175
115 คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]165
116 ประกาศรายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางกรศึกษาและผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู๋ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]153
117 แบบใบลา [ 12 ต.ค. 2563 ]191
118 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการจำนวนวันลาจำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่ออประกอบการพิจรณาเลื่อนขั้ขเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรการศึกษาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]148
119 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครู ปรระปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1) [ 28 ก.ย. 2563 ]59
120 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]62
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8